Kvalitet rakt igenom

Kvalitet rakt igenom är ett av Glasklarts motton och det var också vårt i det här projektet. Vi jobbade mycket med att få fram Glasklarts arbete i form av bilder, därav anpassade vi färgerna på webbsidan till ljusa.