fbpx Skip to main content

Kommunikations- och integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida.

Denna policy gäller från och med 2018-05-15 tills vidare. Policyn ses över minst en gång per år, varpå individer vars personuppgifter Newly Content AB hanterar, blir informerade om eventuella förändringar.

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta:

Newly Content AB

070-552 62 99 (Philip Snell)

070-282 12 28 (Hugo Snell)

info@newlycontent.com

 

Personuppgiftsansvarig

Newly Content AB, härmed kallat Bolaget, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen newlycontent.com och de sociala medieplattformar som Bolaget använder. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast får användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Här finner du en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

 

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök och som samlats in på vår hemsida, först efter en interaktion (se “Cookies”).

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst, dvs för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

 

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften
  • Hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp under vår Blogg/Nyhetssida.
  • Skicka den information du efterfrågar från vår Kunskapsbank/Expertise/Inspiration.
  • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
  • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
  • Kontakta dig gällande rekrytering om du har sökt en tjänst hos oss.

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet, där din profil kan användas i marknadssyfte.

 

Marknadsföring

Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att Bolaget använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att förbättra upplevelsen och optimera kvaliteten på våra tjänster. Om du inte längre önskar motta marknadsföring, kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

 

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

  • Ta del av den information som vi lagrar om dig
  • Informationen om dig ändras eller uppdateras
  • Informationen om dig raderas och tas bort
  • Informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@newlycontent.com

Du kan även besöka den här sidan för att kontakta oss via formulär.

 

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSLsäkerhet. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här.

Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Cookie Policy

Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar dig om att vi använder cookies.

De cookies vi använder oss av lagrar inte någon personlig information om våra besökare. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Genom att använda oss av cookies kan vi samla statistik om antalet besökare på vår webbplats, hur den används, vilka sidor som är populära och mindre populära. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra vår webbplats.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Du kan läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

@NEWLYCONTENT

Följs oss på Instagram