LB- BOKNINGSSERVICE AB

Detta projekt gjorde vi åt bokningsföretaget LB-Bokningsservice AB.
Målet var att få fram en simpel och användarvänlig webbsida som kan representera företaget som ett extra kontaktsätt för seminariebokningar och andra frågor kring det området.