Kommentar från kund

Newly har känsla för utformning och inte minst så var dom tillgängliga för frågor under processen, vilket var viktigt för mig.

Projektets process

Ett av våra tidigare projekt där fokuset låg på ljusa, välkomnande färger i och med kundens arbete, nämligen KBT.

Om kundens verksamhet
Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en behandlingsform som befinner sig i en snabb utveckling. Metoden brukar beskrivas som “konsten att göra det som fungerar för patienten”. Synsättet inom KBT bygger på en väl sammanhållen teori om mänskligt fungerande samt en mängd olika tekniker för att hjälpa patienterna till ett bättre liv.

Färger som används

Baby Blue

#6EC1E4

Just White

#FEFEFE

Night Sky

#5B5B5A

Typografi

Monstera

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z